Sprawozdawczość/statystyka

Sprawozdawczość statystyczna w 2018 roku (sprawozdania za 2017r)


Uwaga!!!  Od bieżącego roku sprawozdania (za rok 2017) mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.


Roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących MZ-35A i

roczne sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZ-35B należy składać za pomocą

SYSTEMU STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA dostępnego na stronie www.ssoz.ezdrowie.gov.pl

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ

Informacja WOMP dla podmiotów leczniczych Pobierz

Informacja WOMP dla praktyk indywidualnych PobierzKontakt z Nami

Adres
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Rejestracja
tel:(58) 340 59 22

Sekretariat
tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01
wiecej...

Godziny otwarcia:

pon., środa, piątek
godz.7:30-15:00

wtorek, czwartek 
godz. 7:30-16:00

@NAPISZ DO NAS

Dojazd