Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 869 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. 2002 Nr 132, poz. 1121 z późn. zm.)

Kontakt z Nami

Adres
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Rejestracja
tel:(58) 340 59 22

Sekretariat
tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01
wiecej...

Godziny otwarcia:

pon., środa, piątek
godz.7:30-15:00

wtorek, czwartek 
godz. 7:30-16:00

@NAPISZ DO NAS

Dojazd