Pozostałe

Wytyczne dotyczące badań lekarskich pracowników kierujących w ramach obowiązków służbowych pojazdami silnikowymi.Druki statystyczne obowiązujące za 2016r

  

MZ-35A za 2016 roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących.

MZ-35B za 2016 roczne sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Instrukcja obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ

Kontakt z Nami

Adres
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Okrąg 1B
80-871 Gdańsk

Rejestracja
tel:(58) 340 59 22

Sekretariat
tel:  (58) 340 59 00
faks: (58) 340 59 01
wiecej...

Godziny otwarcia:

pon., środa, piątek
godz.7:30-15:00

wtorek, czwartek 
godz. 7:30-16:00

@NAPISZ DO NAS

Dojazd